به وب سایت SAEM96 خوش آمدید

شعر مجموعه ای از عواطف و تخیلات است که بر زندگی ما تاثیر مثبت میگذارد

دوزخ اما سرد:آنک!ببین…(مهدی اخوان ثالث)

شعر انک! ببین از مهدی اخوان ثالث

شعر منو تو…(احمد شاملو)

شعر منو تو از احمد شاملو