شعر منو تو…(احمد شاملو)

شعر زندگی

شعر منو تو…(احمد شاملو)

شعر منو تو از احمد شاملو
من و تو یکی دهانیم
که با همه آوازش
به زیباتر سرودی خواناست.

من و تو یکی دیدگانیم
که دنیا را هر دَم
          در منظرِ خویش
                   تازه‌تر می‌سازد.

نفرتی
از هرآنچه بازِمان دارد
از هرآنچه محصورِمان کند
از هرآنچه واداردِمان
            که به دنبال بنگریم، ــ

دستی
که خطی گستاخ به باطل می‌کشد.

من و تو یکی شوریم
از هر شعله‌یی برتر،
که هیچگاه شکست را بر ما چیرگی نیست
چرا که از عشق
رویینه‌تنیم.

و پرستویی که در سرْپناهِ ما آشیان کرده است
با آمدشدنی شتابناک
خانه را
    از خدایی گم‌شده
               لبریز می‌کند.

برگرفته شده از سایت رسمی احمد شاملو

http://shamlou.org/?p=148

دیدگاهتان را بنویسید