دسته: شعر

شعر زندگی

دوزخ اما سرد:آنک!ببین…(مهدی اخوان ثالث)

شعر انک! ببین از مهدی اخوان ثالث

شعر منو تو…(احمد شاملو)

شعر منو تو از احمد شاملو